Stabilizatory napięcia

Idealny prąd w Twojej instalacji elektrycznej

Stabilizatory napięcia są urządzeniami, które za pomocą technologii, szersze napięcie wejściowe ustabilizują do zadanego. Np. z napięcia 253 V na 230 V.

Gdzie warto zastosować stabilizator napięcia?

Urządzenia te powinny być stosowane w miejscach, gdzie są wykorzystywane maszyny czułe na skoki napięcia np. obrabiarki CNC. Uruchamiając różne odbiorniki, prądu możemy zaobserwować, że w momencie uruchomienia jednego drugi przestaje chwilowo działać prawidłowo. W takim przypadku niezbędnym jest zastosowanie stabilizatora napięcia.

Działanie stabilizatora napięcia

Stabilizator napięcia działa w taki sposób, że sprawdza napięcie wyjściowe, następnie koryguje je zgodnie z zadanym jemu napięciem, jakie ma stale utrzymywać w obwodzie. Dokładność stabilizatorów napięcia kształtuj się na poziomie 1-2%. Dlatego, jeśli napięcie jakie wykryje stabilizator będzie 232VAC a zadane stabilizatorowi będzie 230VAC, to urządzenie to nie będzie wykonywało korekty. Należy podkreślić także fakt, że w przypadku stabilizatora trójfazowego, osobno jest stabilizowana każda z faz, tak jakby naraz działały 3 stabilizatory napięcia.

Jeśli chcesz posiadać stabilne napięcie w swoim budynku, koniecznie skontaktuj się z nami.

Nasze realizacje

Chcesz zamówić stabilizator napięcia?

Adres firmy

Gen. Władysława Sikorskiego 5,
77-100 Bytów

Telefon