Bufor ciepła – czy jest potrzebny w instalacji z pompą ciepła ? Do czego służy?

Poniżej znajdziesz wartościowe informacje

Bufor ciepła – czy jest potrzebny w instalacji z pompą ciepła ? Do czego służy?

 

Bufor inaczej duży zbiornik z wodą. Najczęściej pełni rolę sprzęgła hydraulicznego, czyli urządzenia do połączenia obiegu kotłowego i grzewczego. Dzięki temu zbiornikowi, możliwe jest połączyć wiele urządzeń grzewczych takich jak kocioł gazowy, kocioł z płaszczem wodnym czy nawet zalecany jest w wielu instalacjach z pompą ciepła i pełni ważną rolę w optymalizacji działania systemu. Jest to zbiornik, w którym magazynowana jest nadwyżka ciepła wytworzonego przez pompę ciepła w momencie, gdy zapotrzebowanie na ciepło w budynku jest niższe niż jej produkcja.

Bufor  odpowiedzialny jest za zrównoważenie ciśnienia i przepływu wody pomiędzy np. pompą ciepła a instalacją grzewczą budynku. Sprzęgło połączone jest równolegle do instalacji. Montuje się go między pompą ciepła a  odbiornikami ciepła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki).

Główne zalety i wady  bufora ciepła w instalacji z pompą ciepła to:

Zalety buforu ciepła:

 1. Wydajniejsze działanie pompy ciepła: Bufor ciepła pozwala na bardziej stabilne i wydajne działanie pompy ciepła, gdyż ogranicza cykle włączania/wyłączania. To zwiększa żywotność urządzenia i zmniejsza jego zużycie energii.
 2. Stała dostawa ciepła: Bufor ciepła umożliwia magazynowanie nadmiaru ciepła w okresach niskiego zapotrzebowania, co pozwala na utrzymanie stałej temperatury w budynku i zapewnia wygodę użytkownikom.
 3. Optymalne wykorzystanie źródła ciepła: Dzięki buforowi ciepła, pompa ciepła może gromadzić ciepło w okresach korzystnych warunków atmosferycznych, co pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych źródeł energii.
 4. Redukcja szczytowego obciążenia: Bufor ciepła pomaga w redukcji szczytowego obciążenia instalacji, co jest szczególnie korzystne w przypadku sieci ogrzewania miejskiego lub innych zasilanych zewnętrznie systemów ciepłowniczych.

Wady buforu ciepła:

 1. Koszt: Zakup i instalacja bufora ciepła wiąże się z dodatkowymi kosztami, co może wpłynąć na całkowity budżet inwestycji w system z pompą ciepła.
 2. Wymagana przestrzeń: Bufor ciepła wymaga odpowiedniej przestrzeni do umieszczenia, co może być wyzwaniem w niektórych budynkach o ograniczonej dostępnej powierzchni.
 3. Konieczność utrzymania: Bufor ciepła wymaga regularnej konserwacji i utrzymania, aby zachować jego wydajność i żywotność.
 4. Skomplikowana instalacja: W niektórych przypadkach instalacja bufora ciepła może być bardziej skomplikowana, szczególnie jeśli nie została uwzględniona na etapie projektowania całego systemu.

Podsumowując, bufor ciepła w instalacji z pompą ciepła jest zwykle korzystnym elementem, który pozwala na optymalizację działania systemu i zwiększenie komfortu użytkowników. Wady związane z kosztami, przestrzenią czy utrzymaniem są ważne do uwzględnienia, ale korzyści z zainstalowania bufora ciepła zazwyczaj przeważają i wpływają na efektywność całego systemu grzewczego.

Bufor ciepła, znany również jako zbiornik buforowy, składa się z kilku podstawowych elementów, które umożliwiają jego prawidłowe funkcjonowanie. Oto główne składniki bufora ciepła:

 • Zbiornik: Jest to główna część bufora ciepła, w której magazynowane jest ciepło. Zbiorniki buforowe mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, stal nierdzewna, emaliowana stal, tworzywo sztuczne lub kompozyty. Wybór materiału zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj medium cieplnego, wymagana pojemność, warunki pracy, a także preferencje producenta i użytkownika.
 • Izolacja termiczna: Zbiornik buforowy musi być odpowiednio izolowany termicznie, aby zminimalizować straty ciepła i zapobiec ochładzaniu się zgromadzonego ciepła. W zależności od typu bufora i jego zastosowania, izolacja może być wykonana z różnych materiałów, takich jak pianka poliuretanowa, wełna mineralna czy inne materiały izolacyjne.
 • Wymiennik ciepła: W niektórych przypadkach, bufor ciepła może być wyposażony w wbudowany wymiennik ciepła, który pozwala na połączenie z pompa ciepła lub innym źródłem ciepła. Wymiennik ciepła umożliwia przekazywanie ciepła z jednego medium do drugiego bez mieszania ich ze sobą.
 • Czujniki temperatury: W celu prawidłowej kontroli i monitorowania ciepła zgromadzonego w buforze, często stosuje się czujniki temperatury. Czujniki te mierzą temperaturę cieczy wewnątrz zbiornika i umożliwiają odpowiednie sterowanie pompą ciepła lub innymi urządzeniami grzewczymi.
 • Zawory i pompy: W niektórych bardziej zaawansowanych systemach, bufor ciepła może być wyposażony w odpowiednie zawory i pompy, które pozwalają na sterowanie obiegiem ciepła i przepływem cieczy między buforem a pozostałymi komponentami instalacji.

 

Jaką optymalną wielkość zbiornika wybrać ?

Optymalną wielkość bufora zależy od wielu czynników i musi być odpowiednio dopasowana do konkretnych warunków i wymagań systemu grzewczego. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ optymalna wielkość bufora będzie się różnić w zależności od rodzaju i mocy pompy ciepła, charakterystyki budynku, poziomu izolacji, zapotrzebowania na ciepło i wiele innych czynników.

Wymienimy kilka czynników, które są ważne do wyboru odpowiedniego rozmiaru bufora ciepła.

 1. Moc i typ pompy ciepła: Wielkość bufora powinna być odpowiednio dopasowana do mocy pompy ciepła. Zbyt mały bufor może ograniczać wydajność i skrócić cykle włączania/wyłączania pompy, co nie jest korzystne dla jej działania. Zbyt duży bufor może być zbędny i zwiększyć koszty.
 2. Zapotrzebowanie na ciepło: wielkość bufora ciepła powinna być zgodna z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło w danym budynku. Im większe zapotrzebowanie, tym większy bufor może być potrzebny, aby zaspokoić różnice między produkcją ciepła a zużyciem.
 3. Charakterystyka budynku: na ilość potrzebnego zgromadzonego ciepła w buforze wpływa izolacja termiczna, powierzchnia, liczba mieszkańców czy charakterystyka użytkowania.
 4. Klimat: warunki klimatyczne takie jak średnie temperatury i zmienność mają znaczenie dla wydajności pompy ciepła i mogą wpływać na potrzebę większego lub mniejszego bufora ciepła.
 5. Typ systemu grzewczego: W zależności od tego czy, instalacja zawiera inne źródła ciepła, takie jak kocioł gazowy czy kolektory słoneczne, wielkość bufora może się różnić .
 6. Kompatybilność z urządzeniami: wybierając bufor ciepła, należy upewnić się kompatybilny z pozostałymi elementami instalacji, takimi jak pompa ciepła, wymienniki ciepła czy układ sterowania.

 

Oficjalny rozmiar bufora ciepła powinien być obliczony na podstawie dokładnej analizy wymagań systemu i specyfikacji budynku. W celu dokonania optymalnego doboru, warto ten temat przedyskutować z fachowcami lub instalatorami źródeł ciepła.

Warto dodać, że niektóre nowoczesne pompy ciepła posiadają wbudowane zbiorniki buforowe lub oferują możliwość integracji z zewnętrznymi zbiornikami. Dzięki temu te pompy mogą lepiej zarządzać magazynowaniem ciepła i dostosowywać swoje działanie do zmiennej sytuacji w budynku. Bufor ciepła stanowi zatem ważny element w instalacjach z pompą ciepła, pozwalając na optymalizację działania systemu i zapewnienie komfortu użytkownikom.

Potrzebujesz wsparcia ? Jesteśmy akredytowanym instalatorem. Skontaktuj się z Nami.

Zapraszamy! POMORSKA ENERGIA EKO 🙂

Masz dodatkowe pytania?

Adres firmy

Gen. Władysława Sikorskiego 5,
77-100 Bytów

Telefon