Czy rejestracja pompy ciepła jest konieczna ?

Poniżej znajdziesz wartościowe informacje

 Posiadasz pompę ciepła? Czy każda pompa ciepła musi zawsze być rejestrowana? Ile ma się dni do zarejestrowania?  Gdzie się dokonuje taką rejestrację? Kto może zgłosić ? Koniecznie musisz o tym wiedzieć. My jako instalatorzy informujemy swoim klientom o rejestracji pompy ciepła.

Niektórzy użytkownicy nie wiedzą w ogóle o rejestrowaniu urządzenia cieplnego. A konsekwencją mogą być poważne kary pieniężne ! Więc warto się zapoznać.

Pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy, tak zwany F-gaz, który przedostając się do atmosfery może przyczynić się do efektu cieplarnianego. A jednak z każdym rokiem wzrasta duże zainteresowanie pompami ciepła, więc wyższe jest  również ryzyko. Dlatego tzw. ustawa F-gazowa określa zasady eksploatacji pomp ciepła oraz obowiązki instalatora, konserwatora i samych użytkowników pomp ciepła.

Jak działa pompa ciepła? Zasada działania

Pompy ciepła posiadają czynnik chłodniczy,  gazy fluorowane (tzw. F-gazy). Produkcja i montaż pomp ciepła rośnie w niezmiernym szybkim tempie, co przyczynia się do zmian klimatycznych. Aby temu powstrzymać, opracowano zasady wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających f-gazy. Mówi o tym Ustawa z dnia 15 maja 2015r. nazywaną ustawą o f-gazach. Reguluje o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.  Ustawa ta wprowadziła obowiązek rejestracji pomp ciepła, które zawierają  fluorowane gazy cieplarniane, np. R410A, R407C – czynniki chłodnicze stosowane w pompach ciepła. Ustawa f-gazowa określa typy urządzeń wykorzystujących f-gazy:

Hermetycznie zamknięte urządzenie, tj. urządzenie, w którym wszystkie części zawierające f-gaz są uszczelnione przez spawanie, lutowanie lub inną podobną trwałą metodę połączenia. Informacja o tym, czy dane urządzenie jest hermetycznie zamknięte, znajduje się na jego tabliczce znamionowej.

Zarejestrowanie pompy ciepła – polega na założeniu tzw.  Karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

Kto dokonuje rejestracji? Pompę ciepła zgłasza właściciel urządzenia, która zawiera:

– co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych (≥ 5 ton ekw. CO2),
– co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2, dla urządzeń hermetycznie zamkniętych (≥ 10 ton ekw. CO2),

Ekwiwalent CO2 – w ten sposób można określić zawartość czynnika w pompie ciepła.  Ilość czynnika jest podawana w kilogramach musi być przekonwertowana na ekwiwalent CO2.

Operator jest zobowiązany do zainstalowania karty w CRO w ciągu 15 dni od daty dostawy (jednostki jednoblokowe) lub w ciągu 15 dni od uruchomienia (pompa ciepła typu split).

Założenie tzw. Karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) wcale nie jest takie trudne! Wystarczy zalogować się na  cro.ichp.pl podać dane kontaktowe i wysłać wniosek. Następnie czeka się na  weryfikację zgłoszenia.

Poniżej przykładowa tabliczka znamionowa.

Masz dodatkowe pytania?

Adres firmy

Gen. Władysława Sikorskiego 5,
77-100 Bytów

Telefon