Jak często przeprowadzać przegląd konserwacyjny i gwarancyjny pompy ciepła ?

Poniżej znajdziesz wartościowe informacje

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych i gwarancyjnych pomp ciepła może różnić się w zależności od producenta, modelu pompy ciepła, rodzaju medium, które pompa obsługuje, a także warunków lokalnych. Jednak ogólnie rzecz biorąc, istnieją pewne wytyczne dotyczące częstotliwości przeglądów.

Użytkownicy pompy ciepła chcą dbać o efektywność każdego urządzenia. Aby pompa ciepła działała jak najlepiej, konieczna jest regularna konserwacja pompy ciepła i przeglądy gwarancyjne.

Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie, dlaczego przegląd pompy jest tak ważny i obowiązkowy i jak należy go przeprowadzać aby instalacja działała bezawaryjnie przez wiele lat.

Gdy kupujący kupuje pompę ciepła często pada takie pytanie o przegląd, czy jest on konieczny? Tak jest konieczny. Systematyczne przeglądy konserwacyjne są ważnym czynnikiem, który wpływa na trwałość urządzenia na przyszłe długie lata.

Co jaki czas wykonuje się taki przegląd?

Od dnia uruchomienia pompy ciepła, przegląd konserwacji pompy ciepła powinien stać się stałym wpisem w kalendarzu każdego posiadacza. Przegląd należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Prawidłowość i systematyczność ma kluczowe znaczenie dla długotrwałego funkcjonowania urządzenia.  Dzięki temu zapewnia nieprzerywaną pracę urządzenia co za tym idzie efektywność systemu grzewczego budynku oraz produkcję ciepłej wody użytkowej.

Jakie zadania należą do przeglądu pompy ciepła ?

W przegląd pompy ciepła wchodzi kompleksowa analiza istotnych elementów urządzenia. Rozpoczynając od jednostki zewnętrznej jak i wewnętrznej. Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi obejmuje m.in. sprawdzenie stanu układu chłodzenia, elementów elektrycznych, usuwania skroplin i innych kluczowych podzespołów. Aby zachować wysoką wydajność, należy regularnie czyścić wymiennik ciepła i usuwać wady izolacji z rur chłodzących. Natomiast podczas sprawdzania jednostki wewnętrznej skupiamy się na konserwacji filtra i sprawdzeniu wszystkich związanych z nim parametrów technicznych. Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrycie i naprawę potencjalnych usterek, co zmniejsza ryzyko wystąpienia poważniejszych usterek.

Sprawdzenie parametrów pracy pompy ciepła

Parametry pracy sterowania to odczyty określające poprawność pracy urządzenia lub instalacji. Instruktor sprawdza: przepływ wody w instalacji CO i CWU, efektywność energetyczną pompy ciepła, czyli zużycie energii, liczbę załączeń i zatrzymań sprężarki oraz całkowity czas pracy.

Dzięki SMART CLOUD połączone z Wifii prace zostają zarejestrowane przez instalatora przy pierwszym uruchomieniu. W każdej chwili czy instalator czy posiadacz może zobaczyć wartości parametrów pracującego systemu.

Jakie są zalety regularnych przeglądów?

Systematyczny przegląd pompy ciepła ma wiele niebywałych zalet. Przede wszystkim  nie tylko gwarantują sprawność i niezawodność urządzenia, ale są także  warunkiem zachowania ważności gwarancji producenta. Warto wiedzieć, że przeglądy konserwacyjne muszą być wykonywane przez autoryzowaną firmę instalacyjną, która gwarantuje profesjonalną obsługę. Szczegółowy protokół przeglądu pompy ciepła jest nie tylko źródłem informacji dla użytkownika, ale także cennym dokumentem potwierdzającym dotrzymanie warunków gwarancji.

Niektórzy użytkownicy pytają czy przegląd jest płatny. Tak przeglądy konserwacyjne są w całości odpłatne zgodnie z cennikiem akredytowanej firmy instalatorskiej. Taka informacja wraz z  kwotą powinna znaleźć się też  w umowie sprzedaży. Użytkownik pompy ciepła ma obowiązek zachować protokół przeglądu konserwacyjnego.

Gwarancja i przegląd pompy ciepła

Gwarancję utrzymuje nie tylko producent ale również akredytowana firma instalatorska, która wykonuje przeglądy i dba o konserwację. Instalator udziela swojej gwarancji, której warunki określa w umowie z nabywającym.

Regularne kontrole jednostek wewnętrznych i zewnętrznych pozwalają na wykrycie naprawdę nawet małych usterek w wczesnym czasie, nie rozwijając większego ryzyka awarii. Przeglądy konserwacyjne to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i niezawodność, ale także warunek ważności gwarancji producenta. Zachęcamy do regularnych przeglądów, aby cieszyć się wydajnym systemem grzewczym przez długie lata.

Ty nie musisz się martwić o datę przeglądu. Na pewno twój instalator sam zadzwoni i umówi się na dogodny termin.

Potrzebujesz wsparcia ? Jesteśmy Akredytowanym Instalatorem. Skontaktuj się z Nami.

Zapraszamy! POMORSKA ENERGIA EKO 🙂

Masz dodatkowe pytania?

Adres firmy

Gen. Władysława Sikorskiego 5,
77-100 Bytów

Telefon