Jakie programy wspierają zakup pompy ciepła – co warto wiedzieć?

Poniżej znajdziesz wartościowe informacje

Coraz częściej w krajach Unii Europejskiej  liczba zainstalowanych pomp ciepła wzrasta. Jest to ekologiczna technologia przyszłości grzewczej.  Inwestycja w pompę ciepła może wydawać się dla niektórych zbyt kosztowna. Dlatego wesprzeć się można programami, które dofinansują nam inwestycję, która w ogromnym stopniu rozwiąże nam problem.

W Polsce są to częściowo refundowane inwestycje m. in. z Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Ciepłe Mieszkanie, Stop Smog, Agroenergia, Energia Plus.

Poniżej opowiemy jak uzyskać taką dotację? Kto kwalifikuje się do dofinansowania?

Dlaczego warto skorzystać z dofinasowania?

Jak już wspomnieliśmy rozwój technologicznych urządzeń grzewczych rozwinął się bardzo dynamicznie. Wzrosła także świadomość użytkowników o korzyściach jakie przynosi pompa ciepła. Wiele osób zdaje sobie sprawę, z tego że zamontowanie pompy ciepła spowoduje oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i dba o środowisko, tzn. nie emitują dwutlenku węgla do powietrza. Dzięki temu są całkowicie bezpieczne. Inwestycja zamontowania pompy ciepła zwraca się po 5-9 lat,  a poprzez wsparcie z różnych programów czas ten można skrócić.

Ceny energii na rynku szaleją m.in. gaz, temu montaż pompy ciepła, która pobiera energie z odnawialnych źródeł, jest bardziej zachęcający i opłacalny.

Czynniki te są głównym powodem dla którego powstaje wiele programów wspierających zakup i instalację pompy ciepła – na szczeblu krajowym, wojewódzkim, gminnym i miejskim.

Jak pozyskać finansowanie  pompy ciepła?

To pytanie stawia sobie wiele osób, które są zainteresowane w niedalekiej przyszłości zmienić nieefektywne ogrzewanie swojego budynku na  bardziej efektywne i ekologiczne.

Każdy program ma swoje warunki i pulę budżetu. Szeroka rozbieżność tych form dofinansowania pozwala na zwiększenie grupy odbiorców, czyli osobom fizycznym, rolnikom i przedsiębiorcom.

Sytuacja w zakresie dofinansowań  pomp ciepła zmienia się bardzo szybko, w większości idzie to na korzyść beneficjenta.

Nazwa programu Kwota dofinansowania  Dla kogo ? Terminy
 Czyste Powietrze maks. 136 200 zł właściciele domów lub lokali z wydzieloną księgą wieczystą (osoby fizyczne)  Nabór ciągły
 Moje Ciepło maks. 7 000 zł na pompę powietrzną i na gruntową 21 000 zł właściciele nowo wybudowanych budynków (osoby fizyczne)  Do 31.12.2026r.
Ciepłe Mieszkanie od 30 do 95 proc. kosztów, w zależności od dochodu osoby fizyczne (właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych) 31.12.2023r.
Stop Smog do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł osoby fizyczne ubogie energetycznie termin naboru do 2024r.
Agroenergia

15 000 zł dla instalacji od 10 do 30 kW, 25 000 zł dla instalacji od 30 kW do 50 kW. Dodatkowe 10 000 zł na instalacje hybrydowe

(konieczny audyt energetyczny)

rolnicy 30 września 2025r.
Energia Plus pożyczka do 85 proc. kosztów (0,5 mln – 300 mln zł);
dotacja do 50 proc. kosztów
przedsiębiorstwa nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków

 

Czyste Powietrze

Krajowy Program Czyste Powietrze jest najbardziej znanym w Polsce programem do uzyskania dofinansowania na pompę ciepła i nie tylko.

Można ubiegać się o wsparcie na mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację ogrzewania centralnego lub ciepłej wody użytkowej.

Należy zwrócić tu uwagę, że o dofinansowanie z Programu,, Czyste Powietrze” można starać się wtedy jeśli prace nie zostały jeszcze rozpoczęte, są w trakcie realizacji lub zostały zakończone. W przypadku, gdy zostały zakończone warunek jest jeden, koszty nie mogą zostać poniesione wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Z programu mogą skorzystać właściciele, którzy posiadają dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny wydzielony z osobną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 progi dofinansowania:

Podstawowy (roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tys. zł)

Podwyższony (przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1894 zł w gosp. wieloosobowym lub 2651 zł w gosp. jednoosobowym)

Najwyższy (przeciętny miesięczny dochód na osobę w gosp. wieloosobowym nie może przekraczać 1090 zł lub 1526 zł w gosp. jednoosobowym)

Maksymalną kwotą dotacji może sięgać nawet do 136 200 zł z audytem energetycznym (100% kosztów kwalifikowanych).

Moje ciepło

Z programu ,,Moje Ciepło” skorzystać mogą właściciele nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Program jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy planują bądź rozpoczęły budowę po 1 stycznia 2021r. Z tego programu można otrzymać dofinansowanie na zakup pomp ciepła: powietrznych 7 tys. zł lub gruntowych 21 tys. zł. W tym programie nie ma ograniczeń dotyczących przyznawania dotacji zależnie od dochodu.

Ciepłe Mieszkanie

W ramach tego programu składa się wnioski w gminach, które podpisały umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program dedykowany dla budynków wielorodzinnych. Bezpośrednio adresatami są gminy ale pośrednio osoby fizyczne, posiadające prawo własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dotyczących wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Stop Smog

Wsparcie dla właścicieli nieruchomości, których  nie stać na wymianę starego pieca i ocieplenia budynku. Celem programu jest ograniczenie szkodliwych emisji substancji do środowiska, co wynika z korzystania z źródeł o wysokim stopniu emisyjności. Pogram pozwala na uzyskanie nawet 70% sfinansowania inwestycji – do 53 000 zł. Należy  podpisane wnioski składać do końca 2024 roku.

Agroenergia

Kolejny program, który pomoże finansowo wesprzeć inwestycje z odnawialnymi źródłami  energii m.in. na zakup i montaż pompy ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej i magazynów energii dla rolników.  Moc instalacji powinna być od 10 kW do 50 kW, ponieważ dofinansowanie jest uzależnione od tej mocy. Do 20 % dofinansowania dla instalacji od 10 kW do 30 kW – nie więcej niż 15 tys. zł. Do 13 % dofinansowania dla instalacji od 30 kW do 50 kW – nie więcej niż 25 tys. zł. Nabór zgłoszenia wniosków trwa do 30 września 2025 roku.

Energia Plus

Od 1 lutego 2023 r. trwa IV nabór programu Energia Plus, który potrwa do 13 grudnia 2024 r. Dedykowany dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dofinansowanie w formie pożyczki do fotowoltaiki, pomp ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych itp. Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości.

Beneficjent w ramach programu może otrzymać pożyczkę od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Podsumowanie

Dynamicznie zmieniają się zmiany w sektorze odnawialnych źródeł energii. Musimy wiedzieć, że to dopiero początek. Taki postęp płynie nie tylko ze względu zmian klimatycznych, ale także z niektórych drogich surowców w obecnych czasach jakim jest gaz.

Tymczasem każdy praktycznie może korzystać z różnych form dofinansowań do pompy ciepła. Dokonanie tego kroku na pewno przyniesie dla beneficjenta same korzyści m.in. zakupienie pompy ciepła, prowadzi do oszczędności pieniędzy oraz zadbanie o środowisko, używając ekologiczne nowoczesne źródło energii w Twoim domu.

 

Masz dodatkowe pytania?

Adres firmy

Gen. Władysława Sikorskiego 5,
77-100 Bytów

Telefon