Niezbędne informacje do składania wniosku z programu ,,Czyste Powietrze”

Poniżej znajdziesz wartościowe informacje

Dofinansowanie dla kogo ?

OSOBY FIZYCZNE będące WŁAŚCICIELEM/WSPÓŁWŁAŚCICIELEM budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

UWAGA: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych i budynków nowobudowanych.

Gdy jeden z współwłaścicieli zmarł a istnieje w księdze wieczystej należy niezmiernie poinformować drugą osobę, która jest współwłaścicielem o pójściu do notariusza załatwienia spraw majątkowych, a potem złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o aktualizację danych w księdze wieczystej. Po aktualizacji danych należy dopiero złożyć wniosek o dofinansowanie.

Przykładowy numer księgi wieczystej :    SL1C/00000398/0

3 PROGI DOFINANSOWANIA ( w zależności od dochodu)

• 1 próg (podstawowy) : dochód Wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 135 000 zł
• 2 próg (podwyższony) : przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę gospodarstwa
domowego nie przekracza 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym, 2651 zł w
gospodarstwie jednoosobowym.
• 3 próg (najwyższy) : przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę gospodarstwa
domowego nie przekracza 1090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym, 1526 zł w
gospodarstwie jednoosobowym.

W progu 2 i 3 potrzebne będzie zaświadczenie wydane z urzędu gminy bądź miasta przez wójta lub
burmistrza o przeciętnym miesięcznym dochodzie na 1 osobę w gosp. domowym.

Jeśli chciałbyś sprawdzić, w którym progu Wnioskodawca występuje to sprawdź rodzaj
PIT-u Wnioskodawcy i szukaj wiersza z ,,podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu).
1) Pit 36 – Podatek dochodowy od osób fizycznych:

W przypadku Pit-u 36 jak poniżej, powinna być tabela I obliczenie podatku -> Podstawa obliczenia
podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) – np. 80205,00 zł.

Przykład: Gdy mamy 5 – osobową rodzinę, w której dochód roczny wynosi 80 205,00 zł

80 205,00 : 12 miesięcy = 6683,75 zł

6683,75 : 5 osób = 1336,75 zł/1 os.

ODPOWIEDŹ: Zatem wychodzi na to, ze rodzina może się starać o dofinansowanie z progu 2 (podwyższony). Gdzie w gospodarstwie wieloosobowym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 1894 zł.

2) Pit- 37 – deklaracja podatkowa dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej:

W Pit 37 w tabeli E obliczenie podatku znajdziemy -> Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do
pełnych złotych)- np. 37086,00 zł

3) Pit 40A/11A – roczne obliczenie podatku przez ZUS/KRUS, które otrzymują osoby pobierające emeryturę lub rentę i nie otrzymujące zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku Pitu-40A/11A w tabeli F roczne obliczenie podatku przez organ rentowy znajdziemy -> Podstawa obliczenia podatku ( po zaokrągleniu do pełnych złotych) – np.  39765,00 zł.

 

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach progu 2 i 3 Programu. Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kredytu może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach progu 1 i 2 Programu.

 Jaką maksymalną kwotę można dostać z różnego progu dofinansowania ? Spójrz poniżej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się coś więcej ! Zadzwoń 🙂 

POMORSKA ENERGIA EKO

Pomorska Energia EKO | Bytów | Facebook 

 

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

Adres firmy

Gen. Władysława Sikorskiego 5,
77-100 Bytów

Telefon